Welkom

NL-welkomVer van het klassieke, pompeuze en glorieuze betoog wensen wij als Vrienden van het In Flanders Fields Museum ons steentje bij te dragen in het zoeken, het bekend maken en het doen inzien van de mechanismen van oorlog en vrede en dit in meerdere invalshoeken, klemtonen, uitspraken, luisterend naar elkaars gevoeligheden.

Want “In Flanders Fields” is meer dan een museum, meer dan een toeristische attractie. Het is een boodschap van vrede en verdraagzaamheid.

Wij steunen de werking en activiteiten van het In Flanders Fields Museum en organiseren eigen activiteiten. Het ledencontact onderhouden wij via ons driemaandelijks tijdschrift “Flash” en deze website.

Onze vereniging telt momenteel ongeveer 500 leden waarvan een niet onaanzienlijk aantal uit het buitenland.

VIFF